KienLongBank - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Giao dịch viên TP. Hồ Chí Minh 2019-03-30
Nhân viên vận hành hệ thống thẻ TP. Hồ Chí Minh 2019-03-30
Trưởng bộ phận phòng chống rửa tiền TP. Hồ Chí Minh 2019-02-28
Chuyên viên tín dụng Hà Nội 2019-03-30
Nhân viên chăm sóc khách hàng Bình Dương 2018-11-30
Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Khánh Hòa 2019-03-28
Trưởng phòng kế toán Ngân quỹ TP. Hồ Chí Minh 2019-02-28
Nhân viên chăm sóc khách hàng Bình Dương 2019-03-30
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG 2019-02-28