BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hải Phòng 2019-03-31
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh 2018-11-30
Trưởng bộ phận Hỗ trợ Bắc Ninh 2019-03-31
Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh 2018-11-30
Kiểm ngân Lào Cai 2019-03-31
Thủ quỹ Lào Cai 2018-11-30
Kiểm soát viên Đắk Lắk 2019-03-30
Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng Lào Cai 2018-11-30
Nhân viên Hành chính Lào Cai 2018-11-30
Giao dịch viên Bắc Ninh 2019-03-30
Phó giám đốc chi nhánh Bình Dương 2018-11-30
Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Bình Dương 2018-12-13
Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân Bắc Ninh 2018-12-19
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh 2018-12-12
Trưởng/phó phòng khách hàng cá nhân Lào Cai 2018-12-12
Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng Cần Thơ 2018-12-05
Chuyên viên IT Help desk Lào Cai 2018-12-12
Lái xe Hà Nội 2018-12-12
Trưởng/Phó phòng giao dịch Hải Phòng 2018-12-12
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Lào Cai 2018-12-12
Chuyên viên Định giá tài sản Hà Nội 2018-12-13
Giám đốc chi nhánh Lào Cai 2018-12-12
Trưởng/Phó phòng khách hàng cá nhân Thanh Hóa 2018-12-31
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hải Phòng 2018-12-31
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh 2018-12-31
Chuyên viên chính Thanh toán quốc tế và tác nghiệp Tài trợ thương mại Hà Nội 2018-12-31
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hải Phòng 2019-03-31
Chuyên viên Tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh 2019-03-31
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2019-03-31
Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh 2019-03-31
Thủ quỹ Lào Cai 2019-03-31
Kiểm soát viên Đắk Lắk 2019-03-31
Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng Lào Cai 2019-03-31
Nhân viên Hành chính Lào Cai 2019-03-31
Phó giám đốc chi nhánh Bình Dương 2019-03-31
Giao dịch viên Bắc Ninh 2019-03-30
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh 2019-03-31
Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Bình Dương 2019-03-31
Chuyên viên Tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh 2019-03-30
Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân Bắc Ninh 2019-03-31
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh 2019-03-31
Trưởng/phó phòng khách hàng cá nhân Lào Cai 2019-03-31
Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng Cần Thơ 2019-03-31
Chuyên viên IT Help desk Lào Cai 2019-03-31
Trưởng/Phó phòng giao dịch Hải Phòng 2019-03-31