MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Hà Nội 2018-11-30
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Hà Nội 2018-11-30
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) 2018-11-30
Giao dịch viên TP. Hồ Chí Minh 2018-12-15
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Đà Nẵng 2018-11-30
Chuyên viên Chính Kế toán Tổng hợp Hà Nội 2018-12-13
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2018-11-30
Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Khánh Hòa 2018-12-12
Chuyên viên Định giá Bà Rịa - Vũng Tàu 2018-12-15
Chuyên viên cao cấp Kiểm soát trước Định giá TP. Hồ Chí Minh 2018-12-15
Chuyên viên chính Kiểm soát sau Định giá TP. Hồ Chí Minh 2018-12-15
Chuyên viên Tư vấn Bán sản phẩm thẻ/tín dụng qua Điện thoại TP. Hồ Chí Minh 2018-11-30
Chuyên viên Chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội 2018-12-13
Giao dịch viên Toàn Quốc 2018-12-31
Tư vấn khách hàng Toàn Quốc 2018-12-31
Tư vấn tín dụng tín chấp Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp Toàn Quốc 2019-01-31
Phát triển khách hàng cá nhân Toàn Quốc 2018-12-31
Tư vấn bán hàng qua điện thoại Toàn Quốc 2018-12-31
Giao dịch viên Toàn Quốc 2018-12-31
Thực tập sinh Toàn Quốc 2018-12-31
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) Toàn Quốc 2018-12-31
Giao Dịch Viên Hà Nội 2019-01-31
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) Hà Nội 2019-01-31
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Tư vấn Khách hàng TP. Hồ Chí Minh 2019-01-31
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Đà Nẵng 2019-01-31
Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp Toàn Quốc 2019-01-31
Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp Toàn Quốc 2019-01-31
Giao Dịch Viên Hà Nội 2019-01-31
Giao dịch viên 2019-02-28
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng 2019-03-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp 2019-03-31
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân 2019-03-31
Chuyên viên Tư vấn Khách hàng 2019-03-31
Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp 2019-03-31
Kiểm soát viên 2019-03-31
Trưởng nhóm kinh doanh 2019-03-31
Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên 2019-03-31
Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp 2019-03-31