VPBank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

89 Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên Viên Tư vấn Tài chính Cá nhân Toàn Quốc 2018-11-30
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2019-03-30
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân Hà Nội 2018-12-15
Trưởng phòng Rủi ro Hà Nội 2019-03-15
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội 2018-11-30
Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên chính Giám sát tín dụng Khách hàng cá nhân Hà Nội 2019-03-31
Chuyên viên chính quản lý rủi ro tín dụng SME Hà Nội 2019-03-31
Giám đốc Quan hệ Khách hàng – Khối Khách hàng doanh nghiệp 2018-11-30
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Ninh 2018-11-30
Cộng tác viên Bộ phận Hệ thống Thẻ Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân An Giang 2018-11-30
Giao dịch viên 2018-12-31
Thực tập sinh – Khối quan hệ khách hàng Toàn Quốc 2019-03-31
Giao dịch viên Toàn Quốc 2018-12-31
Trưởng phòng Quản lý thuê ngoài và hỗ trợ dự án Hà Nội 2018-12-20
CVC quản trị rủi ro tích hợp (Integrated Risk Management Officer) Hà Nội 2019-03-31
Trưởng bộ phận phân tích và lập kế hoạch kinh doanh Hà Nội 2019-03-31
Giám Đốc Trung Tâm Cho vay Tiêu Dùng Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 2018-12-24
Senior IT Change Release Management Executive Hà Nội 2018-12-21
Automation TesterAutomation Tester Hà Nội 2018-12-21
System Engineer Hà Nội 2018-12-21
Chuyên viên phát triển sản phẩm cho vay thế chấp Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Marketing Thẻ TP. Hồ Chí Minh 2018-12-24
Head of DBS Risk Management Team Hà Nội 2018-12-09
System Analyst/Business Analyst Hà Nội 2018-12-24
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội 2018-12-12
Cộng tác viên Hỗ trợ tín dụng Hưng Yên 2018-12-24
Chuyên viên phòng chống gian lận Hà Nội 2018-12-21
Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm Thẻ, Lending, Payment – dự án VPBank Plus Hà Nội 2018-12-21
Nhân viên Dịch vụ Khách hàng YOLO Hà Nội 2018-12-21
Chuyên viên điều phối dự án Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Thanh toán Quốc tế Hà Nội 2018-12-21
Chuyên Viên Thẩm Định Hiện Trường Gia Lai 2018-12-31
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội 2018-12-20
Thực tập sinh hỗ trợ Tuyển dụng Hà Nội 2018-12-25
Thực tập sinh Toàn Quốc 2018-12-31
Giao dịch viên Hà Nội 2018-12-31
Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2018-12-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân Hà Nội 2018-12-28
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên Hà Nội 2018-12-15
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân Hà Nội 2019-03-15
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân Hà Nội 2019-03-31
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội 2019-03-31
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2019-03-31
Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội 2019-03-31
Giám đốc Quan hệ Khách hàng – Khối Khách hàng doanh nghiệp 2019-03-31
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Ninh 2019-03-31
Cộng tác viên Bộ phận Hệ thống Thẻ Hà Nội 2019-03-31
Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân An Giang 2019-03-31
Trưởng phòng Quản lý thuê ngoài và hỗ trợ dự án Hà Nội 2019-03-31
Giám Đốc Trung Tâm Cho vay Tiêu Dùng Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 2019-03-31