BAOVIET Bank - HO

Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Chuyên viên chính Thanh toán quốc tế và tác nghiệp Tài trợ thương mại Hà Nội 2018-11-30
Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển sản phẩm thẻ Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm Hà Nội 2018-12-20
Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên chính Tác nghiệp Chuyển tiền trong nước Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên chính Truyền thông Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên chính hỗ trợ vận hành Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng – Phát triển mạng lưới Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Thư ký dự án Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên chính quản lý chất lượng và điều phối dự án Hà Nội 2018-11-30
Nhân viên quản trị cơ sở hạ tầng Hà Nội 2018-11-30
Lập trình viên Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Dự án khách hàng chiến lược Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên kế toán nội bộ TP. Hồ Chí Minh 2018-11-30
Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên báo cáo quản trị Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Thúc đẩy bán Hà Nội 2018-11-30
Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng Hà Nội 2018-11-30
Nhân viên Call Center Hà Nội 2018-11-30
Quản lý đào tạo Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Thiết kế kiến trúc Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hà Nội 2018-11-30
Nhân viên Lễ tân Hà Nội 2018-11-30