CBBank - Ngân hàng Xây Dựng

145-147-149 Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Giao dịch viên Vĩnh Long 2018-12-31
Kiểm soát viên Vĩnh Long 2018-12-31
Chuyên viên Phòng Quản lý và phát triển dứng dụng Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên xử lý nợ TP. Hồ Chí Minh 2018-12-31
Kiểm toán viên TP. Hồ Chí Minh 2018-12-31
Chuyên viên/ Trưởng nhóm phòng quản lý bán hàng Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Phòng chính sách sản phẩm bán lẻ Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Marketing TP. Hồ Chí Minh 2018-12-31
Giao dịch viên Vĩnh Long 2019-03-15
Chuyên viên/ Trưởng nhóm phòng quản lý bán hàng Hà Nội 2019-03-31
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân Toàn Quốc 2019-03-15
Giao dịch viên Vĩnh Long 2019-03-31
Kiểm soát viên Vĩnh Long 2019-03-31
Chuyên viên Phòng Quản lý và phát triển dứng dụng Hà Nội 2019-03-31
Chuyên viên xử lý nợ TP. Hồ Chí Minh 2019-03-31