SHB - PGD Gia Kiệm

Số 1/5B, ấp Tây Kim, xã Gia kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn