SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-11-30
Nhân Viên Hành Chính Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên Viên Kế Toán Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (CRO doanh nghiệp) Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (CRO cá nhân) Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh Hà Nội 2018-11-30
Giao dịch viên Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân Hà Nội 2018-12-31
chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 2018-12-10
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng Hà Nội 2018-12-09
Chuyên viên kế toán Hà Nội 1970-01-01
Giám đốc Phòng giao dịch Thái Nguyên 2018-12-31
xử lý tín dụng – Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên Chính hỗ trợ Khách hàng kênh Đa Phương Tiện Hà Nội 2018-12-31
Chuyên viên kỹ thuật và QLCSHT Hà Nội 1970-01-01
Chuyên viên Quản trị an ninh thông tin Hà Nội 2018-12-31
Giám đốc Quan hệ đối tác KHCN Hà Nội 2019-01-06
Giám đốc Quan hệ Đối tác khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 2018-12-31
Quan hệ khách hàng cá nhân Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Bắc Ninh 2018-11-30
Thực tập sinh Toàn Quốc 2018-12-31
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Quản lý Khách hàng Cá nhân Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Toàn Quốc 2018-12-31
Giao Dịch Viên 2019-01-31
Giao Dịch Viên 2019-01-31
Giao Dịch Viên 2019-01-31
Giao Dịch Viên 2019-01-31
Giao Dịch Viên 2019-01-31
Giao Dịch Viên 2019-01-28
Giao Dịch Viên Hà Nội 2019-01-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn Quốc 2019-01-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp 2019-01-31
Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng 2019-01-31
Giao Dịch Viên Hà Nội 2019-01-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn Quốc 2019-01-31
CVC/CVCC phát triển sản phẩm tài trợ Xuất nhập khẩu - KHDN 2019-03-31
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát tài sản bảo đảm 2019-03-31
Giao dịch viên 2019-03-31
Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ 2019-03-31
Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp 2019-03-31
Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường 2019-09-11
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại 2019-09-11
Chuyên viên Vận hành toà nhà 2019-03-31
Chuyên viên trải nghiệm KH cá nhân 24/7 2019-03-31
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát tài sản bảo đảm 2019-03-31
Chuyên viên chính Rủi ro hoạt động 2019-03-31
SeABank Tìm kiếm SeATalents Startup 2018 2019-03-31
Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt 2019-03-31
Chuyên viên Hành chính Văn phòng Ban Tổng Giám đốc 2019-03-31
Giám đốc Dịch vụ khách hàng - P.Khách hàng cao cấp 2019-03-31
CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm thẻ KHCN 2019-03-31
CV/CVC Quản lý chủ thẻ sau bán 2019-03-31
Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác 2019-03-31
Chuyên viên Tuyển dụng 2019-03-31
Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (RM) 2019-03-31
Giám đốc báo cáo, phân tích vận hành 2019-03-31
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính hỗ trợ Khách hàng kênh Đa Phương Tiện 2019-03-31
CVCC Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN 2019-03-31