VIB - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Quảng Ninh 2018-11-30
Giám đốc Phòng Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực TP. Hồ Chí Minh 2018-12-19
Quản lý khách hàng cá nhân 2018-12-08
Chuyên gia Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền TP. Hồ Chí Minh 2018-12-12
Thực tập sinh Toàn Quốc 2018-12-31
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Toàn Quốc 2018-12-31