Nam A Bank - Ngân hàng TMCP Nam Á

201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân TP. Hồ Chí Minh 2018-11-25
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 2018-11-25
Giao Dịch Viên 2018-11-30
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Toàn Quốc 2018-12-30
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên thẩm định tài sản đảm bảo Hà Nội 2018-11-30
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Toàn Quốc 2018-11-30
Chuyên viên Tư vấn Quảng Ninh 2018-11-30
Cộng tác viên bán hàng Toàn Quốc 2018-11-30
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-12-31
Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản TP. Hồ Chí Minh 2018-12-30
Cộng tác viên bán hàng Toàn Quốc 2018-12-30
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Toàn Quốc 2018-12-30
Chuyên viên Tư vấn Quảng Ninh 2018-12-30
Chuyên viên thẩm định tài sản đảm bảo Hà Nội 2018-12-30
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Toàn Quốc 2018-12-30
Kiểm soát viên Toàn Quốc 2018-12-30
Chuyên viên Quản lý nhân sự – Phòng Nhân sự và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh 2018-12-30
Chuyên viên Kế toán TP. Hồ Chí Minh 2018-12-30
Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 2018-12-30
Chuyên viên Digital Marketing TP. Hồ Chí Minh 2018-12-30
Thực tập sinh tiềm năng 2019-03-31
Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản 2019-03-31
Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản 2019-03-31
Chuyên viên QHKH Cá nhân 2019-03-31
Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp 2019-03-31
Chuyên viên Tư vấn 2019-03-31