HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Giao Dịch Viên Hà Nội 2018-11-30
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội 2018-12-31
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội 2018-11-30
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Toàn Quốc 2018-12-31
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Toàn Quốc 2018-11-30
Giao Dịch Viên Hà Nội 2018-12-15
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Toàn Quốc 2018-12-31
Trưởng phòng khách hàng cá nhân Đồng Nai 2018-12-31
Trưởng phòng giao dịch Quảng Ngãi 2019-03-31
Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng TP. Hồ Chí Minh 2019-03-31
Chuyên viên phát triển ứng dụng TP. Hồ Chí Minh 2019-03-31
Kiểm soát viên TP. Hồ Chí Minh 2018-11-30
Thực tập sinh Toàn Quốc 2019-03-31
Giao dịch viên Toàn Quốc 2019-03-31
Quan hệ khách hàng cá nhân Toàn Quốc 2019-03-31
Trợ lý quan hệ khách hàng Toàn Quốc 2019-03-31
Giao Dịch Viên Toàn Quốc 2018-12-31
Giao Dịch Viên Nghệ An 2018-12-31
Kiểm soát viên Tây Ninh 2018-12-15
Chuyên viên quản lý rủi ro TP. Hồ Chí Minh 2018-12-15
Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Bình Dương 2018-12-31
Trưởng phòng giao dịch Gia Lai 2018-12-31
Giám đốc dịch vụ khách hàng Thái Bình 2019-01-28
Chuyên viên tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh 2018-12-15
CHUYÊN VIÊN PR/EVENT/QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU TP. Hồ Chí Minh 2018-12-15
Trưởng phòng khách hàng cá nhân Kon Tum 2018-12-31
Thực tập sinh tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh 2018-12-21
Giám đốc thẩm định doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2018-11-30
TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2019-03-31
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 2019-03-31
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2019-03-31
Giao Dịch Viên Hà Nội 2019-03-31
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Toàn Quốc 2019-03-31
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội 2019-03-31
Kiểm soát viên TP. Hồ Chí Minh 2019-03-31
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2019-05-30