fbpx

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số lượng: trên 400 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Giám đốc chi nhánh Hải Phòng 12/12/2018
Chuyên viên Định giá tài sản Hải Phòng 13/12/2018
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Hải Phòng 12/12/2018
Trưởng/Phó phòng giao dịch Hải Phòng 12/12/2018
Lái xe Hải Phòng 12/12/2018
Chuyên viên IT Help desk Hải Phòng 12/12/2018
Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng Hải Phòng 05/12/2018
Trưởng/phó phòng khách hàng cá nhân Hải Phòng 12/12/2018
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng 12/12/2018
Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân Hải Phòng 19/12/2018
Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng 13/12/2018
Phó giám đốc chi nhánh Hải Phòng 30/11/2018
Giao dịch viên Hải Phòng 05/12/2018
Nhân viên Hành chính Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên Tái thẩm định Hải Phòng 05/12/2018
Nhân viên Lễ tân Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên Thiết kế kiến trúc Hải Phòng 30/11/2018
Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng Hải Phòng 30/11/2018
Kiểm soát viên Hải Phòng 30/11/2018