fbpx

Nam A Bank - Ngân hàng TMCP Nam Á

201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

Số lượng: trên 400 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Cộng tác viên bán hàng Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên Tư vấn Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên thẩm định tài sản đảm bảo Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hải Phòng 30/11/2018
Giao Dịch Viên Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng 25/11/2018
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân Hải Phòng 25/11/2018
Phó Giám đốc chi nhánh Hải Phòng 28/10/2018
Giám đốc chi nhánh Hải Phòng 28/10/2018