fbpx

NCB - Ngân hàng Quốc Dân

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hải Phòng 30/11/2018
Giao Dịch Viên Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân Hải Phòng 24/11/2018
Giao Dịch Viên Hải Phòng 30/10/2018
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng 24/09/2018
Chuyên viên khách hàng cá nhân Hải Phòng 24/09/2018