fbpx

OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam

45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số lượng: trên 400 nhân viên
Tỉnh thành:
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Hỗ trợ tín dụng Hải Phòng 30/11/2018
Kiểm soát viên Hải Phòng 30/11/2018
Giao Dịch Viên Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hải Phòng 30/11/2018
Giao Dịch Viên Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên Viên Tín Dụng Hải Phòng 30/11/2018
Chuyên Viên Thẩm Định Giá Hải Phòng 31/10/2018
Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Thẻ Hải Phòng 31/10/2018
Nhân Viên Dịch Vụ Tín Dụng Hải Phòng 31/10/2018
Giao Dịch Viên Hải Phòng 31/10/2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hải Phòng 31/10/2018
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hải Phòng 15/11/2018
Chuyên viên Cao cấp Phát triển Sản phẩm Tín dụng Doanh nghiệp Hải Phòng 31/10/2018
Chuyên viên Cao cấp Phát triển Sản phẩm Khách hàng Cá nhân Hải Phòng 31/10/2018