Nhà tuyển dụng

Số lượng: 0 đến 20 nhân viên
Tỉnh thành: Hà Nội
Monday - Friday
Không OT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Tỉnh thành Ngày hết hạn
Giao dịch viên 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-28
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Chuyên viên bán hàng trực tiếp 2018-09-24
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Thanh toán quốc tế 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng ưu tiên 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Nhân viên kiểm ngân 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Thực tập sinh 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-09-24
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-09-24
Giao dịch viên 2018-10-31
Giao Dịch Viên 2018-10-15
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-31
Quản lý Khách Hàng Cá Nhân 2018-10-15
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-10-15
Giao Dịch Viên 2018-10-30
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-31
Trưởng Nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại 2018-10-15
Chuyên viên chăm sóc khách hàng sau bán 2018-10-26
Chuyên viên chính/ cao cấp/ chuyên gia Phân tích dữ liệu và giám sát tuân thủ 2018-10-26
Trưởng nhóm Thu hồi nợ trực tiếp 2018-10-15
Chuyên viên Quản lý Tài sản đảm bảo 2018-10-15
Thủ quỹ 2018-10-26
Chuyên viên Tái thẩm định 2018-10-15
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh 2018-10-15
Giám đốc Phòng Tuyển dụng và Phát triển Nguồn Nhân lực 2018-10-30
Giám đốc Phòng Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ 2018-10-21
Chuyên viên Quản lý dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng 2018-10-15
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 2018-10-31
Giao dịch viên 2018-10-31
Chuyên viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay 2018-10-26
Giao dịch viên 2018-10-23
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-23
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-10-23
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-23
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 2018-10-26
Giao dịch viên 2018-10-26
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân 2018-10-26
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng 2018-10-08
Chuyên viên Hỗ trợ và Xử lý tín dụng – Khách hàng Doanh nghiệp lớn 2018-10-26
Giao dịch viên 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-31
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng 2018-10-26
Giao dịch viên 2018-10-26
Chuyên viên quan hệ khách hàng 2018-10-23
Giao dịch viên 2018-10-13
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 2018-10-26
Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng khách hàng Doanh nghiệp 2018-10-26
Giao dịch viên 2018-10-13
Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân 2018-10-25
Giao Dịch Viên 2018-10-25
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-13
Chuyên viên chăm sóc khách hàng 2018-10-13
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cao cấp 2018-10-10
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – KV Miền Tây 2018-10-07
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 2018-10-10
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2018-10-20
Giao dịch viên 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-26
Chuyên viên giám sát tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên Kiểm soát tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-26
Giao dịch viên 2018-10-26
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-26
Giao dịch viên 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng cá nhân 2018-10-26
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 2018-10-26
Chuyên viên kiểm toán tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên kiểm toán phi tín dụng 2018-10-26
Chuyên viên Quản lý Khách Hàng 2018-10-05
Giao dịch viên 2018-10-31
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 2018-10-31
Thực tập sinh quan hệ khách hàng doanh nghiệp 2018-10-23
Giám đốc chi nhánh 2018-10-28
Phó Giám đốc chi nhánh 2018-10-28
Chuyên viên kinh doanh thẻ 2018-10-31
Giám đốc cao cấp phát triển kinh doanh Digital Bank 2018-10-31
Trưởng nhóm tư vấn khách hàng 2018-10-31
Chuyên viên Quản lý rủi ro thẻ – Trung tâm vận hành thẻ – Khối Vận hành Hà Nội 2018-11-19
Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ Bắc Kạn 2018-11-30
11223344 Hà Nội
fjklsg Hà Nội
Chuyên viên Giám sát Tín dụng 2019-01-15
Thực tập sinh 2019-01-30
HO - Chuyên viên Hệ thống hạ tầng 2019-03-31
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng 2019-03-31