Site logo
About the Company

ASAM là một trong những tổ chức lưu ký chứng khoán đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là “Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán”, do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. nhờ các dịch vụ lưu ký chuyên nghiệp của chúng tôi. Mạng lưới hệ thống hàng đầu của chúng tôi cho phép tiếp cận giao dịch hợp lý nhằm giảm thiểu sai sót và tạo ra thông tin cập nhật nhất theo cách chính xác, báo cáo minh bạch và kịp thời. Với ASAM, một số lợi ích từ dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Quản lý đầy đủ và chính xác thông tin của từng cổ đông. Giám sát tất cả các giao dịch cổ phiếu của cổ đông và các hoạt động trao đổi. Phân tích sự nhiễu loạn vốn trong những thời điểm nhất định. Hoạt động hiệu quả và tiết giảm chi phí quản lý.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share