Site logo
About the Company

Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) được thành lập vào tháng 6/2015 với 99% vốn của Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS). Công ty Quản lý Quỹ cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài khoản và quỹ. Công ty mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư để tham gia và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam bằng cách đầu tư vào vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn cho vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Để hoàn thành mục tiêu này, Quỹ tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các công ty niêm yết và sắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tiềm năng phát triển trong dài hạn. Quỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những công ty có những yếu tố cơ bản tốt như đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao, sản phẩm và dịch vụ khác biệt, thị phần đáng kể và có chiến lược thoái vốn rõ ràng cho nhà đầu tư.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share