Site logo
About the Company

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) được thành lập và hoạt động từ tháng 02 năm 2014, tiền thân là Phòng Đầu tư Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, một trong những công ty Bảo hiểm Nhân thọ có vốn nước ngoài đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Từ năm 2006, Phòng Đầu tư Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam được giao trọng trách quản lý các quỹ bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và đã thành công trong hoạt động quản lý và tạo ra giá trị thu nhập đầu tư tăng thêm cho khối tài sản được quản lý.

Với sứ mệnh được đặt ra, DFVN, cùng với các tổ chức thành viên của Tập đoàn Dai-ichi, mang đến cho các khách hàng Việt Nam các giải pháp tài chính toàn diện; bằng cách đưa ra thị trường các sản phẩm quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp và chất lượng, mang lại giá trị bền vững dài hạn và lợi nhuận đầu tư tối ưu. Trên cơ sở đó, DFVN đặt mục tiêu trở thành Công ty Quản lý Quỹ uy tín, được Nhà đầu tư tín nhiệm lựa chọn và được xếp hạng trong số các Công ty có hiệu quả đầu tư tốt nhất tại Việt Nam.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share