Site logo
About the Company
Lịch sử phát triển:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank ( NAVIBANK Securities ) chính thức được thành lập ngày 16/05/2008 theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do ủy ban Chứng khoán Nhà nước câp, vốn điều lệ ban đầu là 42 tỷđồng.
Ngày 11/01/2011, Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 02/GPĐC-UBCK, theo đó CTCP Chứng khoán E-Việt được đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank.Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank; Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank; Tên tiếng Anh: Navibank Securities Joint Stock Company;  Tên viết tắt: NVS
 Với mục tiêu phát triển thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên NVS đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty. Từ một công ty chứng khoán nhỏ, hoạt động cầm chừng, động, NVS đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và tăng mức vốn điều lệ lên 161 tỷ đồng đồng và ngày 19/05/2011, Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban chỉnh số 32/GPĐC-UBCK về việc tăng vốn điều lệ của NVS lên 161 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
  • Môi giới chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán,
  • Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính
  •  Lưu ký chưmg khoán
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share