Site logo
About the Company

PAVO CAPITAL ASSET MANAGEMENT (tiền thân là MINH VIỆT CAPITAL) là một Công ty cổ phần quản lý. Quỹ đầu tư trong nước thành lập năm 2008 được đăng ký và cấp phép để quản lý quỹ từ nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư tài chính. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

Công ty Quản lý Quỹ Pavo Capital là một trong những Công ty quản lý Quỹ hàng đầu và uy tín tại Việt Nam hoạt động theo các chuẩn mực Quốc tế và thông lệ tốt nhất về quản lý tài sản và quản trị doanh nghiệp.

Công ty Quản lý Quỹ Pavo Capital cam kết đem lại hiệu quả cao nhất cho các khách hàng và đội ngũ nhân sự của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn duy trì chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất đồng thời quản lý và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, tạo ra giá trị đầu tư hấp dẫn và hiệu quả cao cho các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc năng động và cạnh tranh cho đội ngũ nhân sự, tạo động lực cho họ phát triển tối đa thế mạnh và tiềm năng của mình, dựa trên các giá trị cốt lõi gồm trung trực, công bằng và chuyên nghiệp, và luôn cam kết các trách nhiệm xã hội đối với đội ngũ nhân sự và xã hội.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share