Site logo
About the Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) được thành lập vào ngày 31/01/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng. Vào năm 2018, TCSC trở thành một thành viên của SaiGon 3 Group – đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên chặng đường phát triển của Công ty.

TCSC đã tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, định hình hướng phát triển mới. Đồng thời tăng vốn điều lệ lên hơn 1,000 tỷ đồng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn để cung cấp toàn diện các sản phẩm dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Tháng 1/2023, TCSC cho ra mắt Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) góp phần hoàn thiện hơn các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Group trong lĩnh vực dịch vụ tài chính trên con đường phát triển ổn định lâu dài.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share