Site logo
About the Company

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, nắm bắt cơ hội phát triển, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm thực tiễn, trình độ đẳng cấp quốc tế và cơ sở dữ liệu thông tin thị trường toàn diện giúp các nhà đầu đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm đạt được lợi nhuận kì vọng trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro.

VietinBank Capital ra đời theo định hướng phát triển của VietinBank là trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng dựa trên hai trụ cột chính là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, trong đó đẩy mạnh các hoạt động ngân hàng đầu tư nhằm tối đa hóa khả năng sinh lời, nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share