Site logo
About the Company

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) được thành lập dựa trên sự hợp tác toàn diện giữa hai tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam là Dragon Capital và Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) được thành lập dựa trên sự hợp tác toàn diện giữa hai tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam là Dragon Capital và Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

Với sứ mệnh trở thành tổ chức huy động vốn hàng đầu thông qua năng lực mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư, gia tăng giá trị cho các công ty được chúng tôi đầu tư và trở thành một nơi làm việc đáng mơ ước mọi nhân viên. Làm việc với phong cách chuyên nghiệp và chính trực tuyệt đối, được thúc đẩy bởi cam kết lâu dài đối với sự phát triển bền vững của môi trường, xã hội và kinh tế của các quốc gia mà chúng tôi hoạt động.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share