CV Packages

Kế hoạch nhân sự phát triển doanh nghiệp của bạn

Bankwok có các gói dịch vụ tuyển dụng hiệu quả. Quý doanh nghiệp có thể sử dụng từ tháng này qua tháng khác khi có nhu cầu nhân sự.

Power CV Pack

300000.00 Đ only

Là công cụ hữu ích nhất để giới thiệu bản thân với một Nhà tuyển dụng tiềm năng. Bạn có thể sử dụng sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn để đáp ứng với vị trí tuyển dụng được quảng cáo. Hoặc thêm ...

Truy cập vào 5 Ứng viên 20 NgàyHiệu lực

Super CV Pack

500000.00 Đ only

Là công cụ hữu ích nhất để giới thiệu bản thân với một Nhà tuyển dụng tiềm năng. Bạn có thể sử dụng sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn để đáp ứng với vị trí tuyển dụng được quảng cáo. Hoặc thêm ...

Truy cập vào 50 Ứng viên 80 NgàyHiệu lực

Unlimited CV Pack

800000.00 Đ only

Là công cụ hữu ích nhất để giới thiệu bản thân với một Nhà tuyển dụng tiềm năng. Bạn có thể sử dụng sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn để đáp ứng với vị trí tuyển dụng được quảng cáo. Hoặc thêm ...

Truy cập vào 8000 Ứng viên 5 NămHiệu lực
 • 151,230APPLICATIOS
 • 87,113JOB POSTED
 • 1748TOTAL VIEWS
 • 151,230TOTAL EMPLOYERS

Buy Additional Job Packages

Buy resume for the Future requirement of job position is a very important part of your job search.
A Resume is the document that markets you and your skills.
 • Basic Job Package

  Đ10000020 Ngày
  • 1 job posting
  • featured on demand
  • Job displayed for 20 days
  • Premium Support 24/7
  Mua ngay
 • Standard Jobs package

  Đ45000045 Ngày
  • 45 job posting
  • featured on demand
  • Job displayed for 45 days
  • Premium Support 24/7
  Mua ngay
 • Gold Jobs package

  Đ80000080 Ngày
  • 80 job posting
  • featured on demand
  • Job displayed for 80 days
  • Premium Support 24/7
  Mua ngay
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image