Site logo

Chuyên viên khách hàng cá nhân

By Tháng Năm 27, 2023

Mô tả công việc • Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá nhân giao • Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành […]

Read More

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

By Tháng Năm 26, 2023

Mô tả công việc – Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng tiềm năng; – Thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng theo đúng quy định của HDBank và pháp luật; – Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng; – Thực hiện các […]

Read More

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

By Tháng Năm 26, 2023

Mô tả công việc – Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng tiềm năng; – Thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng theo đúng quy định của HDBank và pháp luật; – Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng; – Thực hiện các […]

Read More

Chuyên viên khách hàng cá nhân

By Tháng Năm 26, 2023

Mô tả công việc – Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng; thu thập hồ sơ tín dụng; thẩm định khách hàng; trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của HDBank; – Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank; – Giám sát tình hình sử […]

Read More

Chuyên viên khách hàng cá nhân

By Tháng Năm 26, 2023

Mô tả công việc – Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng tiềm năng; – Thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng theo đúng quy định của HDBank và pháp luật; – Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng; – Thực hiện các […]

Read More

Chuyên viên khách hàng cá nhân

By Tháng Năm 26, 2023

Mô tả công việc • Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá nhân giao • Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành […]

Read More

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

By Tháng Năm 26, 2023

Mô Tả Công Việc Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ. Quản lý danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện khai thác sâu và […]

Read More

Chuyên viên khách hàng cá nhân

By Tháng Năm 26, 2023

Điều kiện: Để trở thành chuyên viên khách hàng cá nhân bạn cần có: Trình độ chuyên môn: Sinh viên năm 3, năm 4 đang theo học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh… Mô tả công việc Nhiệm vụ của một chuyên viên khách hàng cá  nhân là: […]

Read More

Chuyên viên khách hàng ưu tiên

By Tháng Năm 26, 2023

Mô tả công việc: Giao dịch viên chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán sản phẩm bảo hiểm, huy động, thẻ và tài khoản. Và thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế, kho quỹ. Nhằm tối ưu hóa […]

Read More

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

By Tháng Năm 26, 2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tìm kiếm, huy động và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ phù hợp của Ngân hàng Lập kế hoạch tiếp thị, tham gia các chương trình tài trợ, roadshow tiếp cận khách hàng để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng