Site logo

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 4, 2023

Mô Tả Công Việc 1. Hoạt động giao dịch • Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền thật/giả, đóng gói tiền, cân đối tồn quỹ… theo các Quy định của PVcomBank. • Thực hiện nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền (chuyển tiền đi, nhận tiền về, tra […]

Read More

Giao dịch viên – Trung tâm Khách hàng Ưu tiên

By Tháng Sáu 3, 2023

NHIỆM VỤ: Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Ngân hàng; Chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao; Thực hiện giới thiệu, bán chéo thêm các sản phẩm dịch vụ với khách […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More

Giao dịch viên

By Tháng Sáu 3, 2023

Hình thức: Full time Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 10, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh), Đồng Nai (PGD Hố Nai), Quảng Ninh Mức lương: Thỏa thuận Yêu cầu • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế. • […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng