Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Mã tuyển dụng: 24734

VIB - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2018-11-30

Tỉnh thành: Toàn Quốc /

Số lượng: 80 nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Vị trí: Vị trí

Mô tả công việc
  • Tài chính:

– Thu hút và đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm của Ngân hàng

– Khai thác nhu cầu khách, phát triển khách hàng mới

– Thực hiện bán chéo các sản phẩm của ngân hàng

– Hoàn thành chỉ tiêu KPIs ngân hàng

– Thiết lập kế hoạch phát triển kinh doanh cá nhân

– Giám sát khách hàng tín dụng sau khi đã giải ngân, nhắc nhở khách hàng trả nợ

– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

– Thẩm định và lập tờ trình hoàn thiện hồ sơ tín dụng, trình kí & theo dõi quá trình giảingân

– Quản lý và theo dõi kỳ hạn trả nợ của khách hàng, đảm bảo thực hiện nhắc nợ, thu hồi Nợ đối với các khách hàng đến hạn

  • Tuân thủ/Kiểm soát rủi ro

– Đảm bảo tuân thủ các chính sách quy trình nghiệp vụ, quy định của ngân hàng và phápluật

– Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các hồ sơ tín dụng do mình phát vay

– Đảm bảo chất lượng và mức độ đầy đủ hoàn chỉnh của hồ sơ tíndụng

– Quản lý thu hồi nợ quá hạn và nhắc nhở khách hàng trả nợ một cách hiệu quả

– Thực hiện tuân thủ các giá trị cốt lõi của ngân hàng

Yêu cầu công việc

– Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới

– Khả năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt

– Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt

Yêu cầu kinh nghiệm

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong thẩm định cho vay và phát triên khách hàng

– Ưu tiên các Ứng viên có kinh nghiệm về Sales bất động sản, Sales ô tô