Chuyên viên cao cấp sản phẩm Bảo hiểm – Khối Bảo hiểm

Mã tuyển dụng: 25676

TechcomBank - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2018-12-31

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh /

Số lượng: 0 nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Vị trí: Khách hàng Cá nhân

Mô tả công việc

Chuyên viên sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc và bộ phận để  xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược

1. Thực thi công việc

 • Thực hiện các công việc và nhiệm vụ được giao theo nhu cầu của các Giám Đốc trong mảng sản phẩm bảo hiểm.
 • Hỗ trợ thực thi việc thu thập thông tin, lưu trữ tài liệu chung của mảng sản phẩm bảo hiểm
 • Tham gia hỗ trợ và thực hiện trong quá trình xây dựng các quy trình làm việc, các tiêu chí vận hành…
 • Hỗ trợ thực hiện soạn thảo và in ấn thu xếp tài liệu và tổ chức lợp học, điều phối lớp học…cho giám đốc đào tạo.
 • Hõ trợ xây dựng quy trình tiêu chí về trải nghiệm khách hàng.
 • Làm các công việc hành chính, văn phòng, điều phối nội bộ.

2. Hoạt động đào tạo

 • Tham gia chuẩn bị tài liệu, sắp xếp lớp học, liên lạc học viên….
 • Phối hợp với các bộ phận, khối có liên quan đê Theo dõi kết quả đào tạo và tiến trình đào tạo…
 • Hỗ trợ các giám đốc để thúc đẩy kinh doanh và phát triển sản phẩm. 

3. Phát triển và quản lý con người

 • Không áp dụng
 • Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân.

4. Các công việc khác theo yêu cầu của các Giám Đốc sản phẩm

Yêu cầu công việc

Bán hàng, giao tiếp tốt, am hiểu về bảo hiểm và tài chính Ngân hàng

Yêu cầu kinh nghiệm

1-2 năm

Chế độ đãi ngộ
 • Bảo hiểm
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép
Môi trường làm việc

Môi trường tốt, năng động, trẻ trung.