Trưởng phòng Rủi ro

Mã tuyển dụng: 25692

VPBank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2019-03-15

Tỉnh thành: Hà Nội / TP. Hồ Chí Minh /

Số lượng: 0 nhân viên

Kinh nghiệm: 8 năm

Vị trí: Giám sát tín dụng

Mô tả công việc
 1.  Dẫn dắt thiết lập tầm nhìn chiến lược cho rủi ro hoạt động và các rủi ro phi tài chính khác trên toàn khu vực
 2.     Cung cấp khả năng lãnh đạo tư tưởng trong quản lý và thực hiện khung rủi ro hoạt động trên toàn bộ Ban dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về thực tiễn quản lý rủi ro và các yêu cầu pháp lý liên quan đến rủi ro hoạt động trong VPDirect và các khu vực pháp lý mà VPBank hoạt động.
 3.     Đảm bảo hỗ trợ thích hợp cho sự tương tác quy định tại VPDirect và trên nhiều khu vực pháp lý liên quan đến rủi ro hoạt động
 4.     Đảm bảo khuôn khổ rủi ro hoạt động phù hợp cho mục đích ‘, các chính sách và thủ tục được xác định và được tài liệu được hỗ trợ bởi các hệ thống thích hợp.
 5.     Cung cấp giám sát rủi ro hoạt động và khả năng tư vấn cho Trưởng phòng
 6.     Cung cấp tư vấn rủi ro hoạt động cho các hoạt động thay đổi để đảm bảo quy trình và hệ thống kinh doanh tuân thủ mạnh mẽ và phù hợp được phân phối trong Bộ phận
 7.     Theo sát thông tin thị trường và thường xuyên phân tích và cập nhật Ma trận
 8.     Đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý trong khi thực hiện một cách tiếp cận thương mại và thực tiễn đối với các thách thức dựa trên rủi ro và đưa ra các giải pháp phù hợp khi phát hiện có gian lận.
 9.     Cung cấp báo cáo thường xuyên cho Trưởng phòng chi tiết bất kỳ vấn đề hoặc thông tin hiện tại nào theo yêu cầu
 10.     Tiến hành kiểm toán nội bộ, bao gồm liên lạc với kiểm toán viên bên ngoài
 11.     Phát triển khả năng đảm bảo để đảm bảo có đánh giá độc lập và báo cáo về việc triển khai rộng rãi nhóm các khung rủi ro hoạt động
Yêu cầu công việc

-Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt và khả năng quản lý của SH có kỹ năng phân tích tốt. Theo sát những phát triển mới nhất trong lĩnh vực / chức năng của mình và khả năng dịch chúng thành lợi ích của bộ phận  > 10 năm trong chức năng quản lý rủi ro với ít nhất 5 năm trong Quản lý rủi ro hoặc Kiểm toán (Ngân hàng / Dịch vụ tài chính / Thương mại điện tử / Wallet).

– Ít nhất 5 năm gần đây trong Dịch vụ tài chính hoặc công ty E-comm.

-Sau đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh chung. Chứng chỉ chuyên nghiệp (được ưu tiên cao)     

Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ

Lương cạnh tranh.

– Tiền thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất, kỳ nghỉ & đào tạo.

– Trợ cấp giáo dục: Học viện đào tạo ngân hàng sẽ gửi hàng tháng danh sách các khóa học để nhân viên lựa chọn khóa học phù hợp. Do đó, bạn có thể tự đăng ký do yêu cầu công việc của bạn.

– Bảo hiểm: Bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm tư nhân cho cá nhân. Nhân viên cao cấp được quyền bảo hiểm cho thân nhân của họ.

– Có thể được trợ cấp đi lại hàng năm.

– Nhận trợ cấp điện thoại hàng tháng và trợ cấp xăng.

– Có opponunity tham gia vào nhiều sự kiện lớn.

– Làm việc dưới môi trường năng lượng, thân thiện và cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp của bạn.

Môi trường làm việc