Chuyên viên cao cấp Vận hành và tác nghiệp thẻ

Mã tuyển dụng: 25856

VIB - Ngân hàng Quốc tế

Mức lương: 7 đến 10 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 2018-11-30

Tỉnh thành: Hà Nội /

Số lượng: 1 nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Vị trí: Thẻ

Mô tả công việc
 • Thực hiện/ Kiểm soát các nghiệp vụ các nghiệp vụ in ấn và phát hành thẻ, hỗ trợ thẻ tín dụng bao gồm sao kê dư nợ thẻ, thu nợ thẻ, kích hoạt thẻ, tăng/giảm hạn mức, hoàn hạn mức/mở khóa tính năng sử dụng thẻ, thay đổi thông tin thẻ theo yêu cầu của khách hàng. 
 • Thực hiện/ Kiểm soát các nghiệp vụ thanh toán Merchants, thanh toán cho các thành viên tổ chức thẻ NAPAS, thanh toán cho các tổ chức thẻ quốc tế VISA/MasterCard, các nghiệp vụ tra soát và giải quyết khiếu nại cho khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế của các tổ chức thẻ. 
 • Thực hiện/ Kiểm soát các nghiệp vụ hỗ trợ thẻ tín dụng bao gồm sao kê dư nợ thẻ, thu nợ thẻ, kích hoạt thẻ, tăng/giảm hạn mức, hoàn hạn mức/mở khóa tính năng sử dụng thẻ, thay đổi thông tin thẻ theo yêu cầu của khách hàng. 
 • Thực hiện/ Kiểm soát các nghiệp vụ tra soát và giải quyết khiếu nại cho khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của VIB, của NHNN và thông lệ quốc tế. 
 • Thực hiện/ Kiểm soát công tác quản lý vật tư in thẻ, đảm bảo công tác quản lý vật tư in thẻ được chính xác, an toàn, bảo mật. 
 • Quản lý và triển khai công tác đối soát, tra soát trong nghiệp vụ thẻ, đảm bảo số liệu kinh doanh thẻ được ghi nhận chính xác trên các hệ thống. 
 • Nhận diện và đề xuất triển khai cơ chế kiểm soát rủi ro hoạt động tại Bộ phận, đảm bảo tuân thủ các quy định của VIB, của pháp luật và tổ chức thẻ. 
 • Triển khai và kiểm soát rủi ro gian lận đối với nghiệp vụ phát hành thẻ và hỗ trợ thẻ tín dụng. 
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật); 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương. 
 • Có tối thiểu 7 năm (Chuyên viên cao cấp kiêm Kiểm soát viên)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm tại ngân hàng về lĩnh vực thẻ 
 • Am hiểu về nghiệp vụ kinh doanh và hỗ trợ phát triển thẻ. 
 • Am hiểu các quy định của pháp luật cũng như các thông lệ quốc tế liên quan đến hoạt động thẻ. 
 • Trung thực, đáng tin cậy. 
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích, ra quyết định tốt. 
 • Có kỹ năng thuyết trình và thuyết phục tốt. 
 • Có kỹ năng hoạch định và triển khai công việc hiệu quả. 
 • Sử dụng tốt Anh văn (nghe, nói, đọc viết).
Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc
 • test

        Ngày đăng: 2019-02-02       Hạn nộp HS: 09/08/2019

  Ngân hàng,

  3 đến 5 triệu