Trưởng nhóm Kiểm soát rủi ro tài chính

Mã tuyển dụng: 25873

VIB - Ngân hàng Quốc tế

Mức lương: 7 đến 10 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 2019-03-31

Tỉnh thành: Hà Nội /

Số lượng: 1 nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Vị trí: Kế toán

Mô tả công việc
 • Xây dựng khung kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực tài chính kế toán;
 • Tham gia xây dựng qui trình/chốt kiểm soát rủi ro tài chính trong lĩnh vực tài chính kế toán;
 • Tham gia vận hành qui trình kiểm soát rủi ro đã được thiết lập tại Ban Dịch vụ Tài chính như: Qui định xác minh số dư, Qui định quản lý tài khoản trung gian, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị hạch toán, kiểm soát báo cáo, theo dõi việc  xử lý tài khoản treo và các vấn đề về kế toán;
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị hạch toán trong việc khắc phục các điểm yếu kiểm soát;
 • Kiểm soát Dashboard hàng tháng và kịp thời cảnh báo cho GĐ Phòng/CFO/CRO các điểm rủi ro trong lĩnh vực tài chính kế toán;
 • Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện các qui trình và các chốt kiểm soát;
 • Chủ động để xuất và xây dựng các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính kế toán và đảm bảo sự tuân thủ các qui định nội bộ và của nhà nước bao gồm việc tự động công tác kiểm soát;
 • Hỗ trợ Giám đốc Phòng trong công tác quản lý và đào tạo nhân sự;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Các công việc khác trong từng thời kỳ theo sự phân công của Giám đốc phòng.
Yêu cầu công việc
 • Bằng đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế liên quan;
 • Tối thiểu 5 năm nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kiểm toán trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý;
 • Có kinh nghiệm về quản trị rủi ro hoạt động/hoạt động kiểm soát kế toán trong ngân hàng;
 • Có khả năng thích ứng tốt với các mô hình kinh doanh khác nhau trong ngân hàng;
 • Nắm vững các quy định về tài chính kế toán trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề tốt;
 • Có khả năng làm việc độc lập và tinh thần làm việc theo nhóm;
 • Thành thạo vi tính văn phòng;
 • Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).
Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc
 • test

        Ngày đăng: 2019-02-02       Hạn nộp HS: 09/08/2019

  Ngân hàng,

  3 đến 5 triệu