Lập trình viên

Mã tuyển dụng: 25948

BAOVIET Bank - HO

Mức lương: 7 đến 10 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 2018-11-30

Tỉnh thành: Hà Nội /

Số lượng: 1 nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Vị trí: Công nghệ thông tin

Mô tả công việc

Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/chỉnh sửa hệ thống Corebanking T24; hệ thống thẻ Way4; Các hệ thống kênh giao tiếp điện tử: Internet Banking, Mobile Banking, SMS banking, Payment Gateway, E-Commerce … ; Các hệ thống hỗ trợ MIS, FTP …

Tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và nâng cấp hệ thống Core Banking, Hệ thống thẻ, DataWarehouse…

Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank

Tiếp nhận chuyển giao, đào tạo công nghệ từ các đối tác.

Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

Tuân thủ Nội quy lao động của Ngân hàng.

Yêu cầu công việc

 

Yêu cầu về học vấn:

Tốt nghiệp Đại học ngành đào tạo Công nghệ Thông tin, Toán tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.

Có khả năng lập trình với một trong các ngôn ngữ như: Info Basic, Visual Basic, dotNet, Java, XML và các cơ sở dữ liệu Oracle, SQL server, jBase…

Các kỹ năng khác:

Tiếng Anh tối thiểu đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật.

Tin học văn phòng (Word, Excel, Visio…) tốt

Sức khỏe tốt

Có tư duy tốt, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Có khả năng lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian, quản lý văn bản tài liệu.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống T24 và hệ thống Thẻ Way4

Ưu tiên ứng viên Có hiểu biết về ISO message 8583, NDC++, Diebold912, EMV, ATM, POS, NAC/NCC, HSM.

Ưu tiên ứng viên Có kiến thức về SOA, OOP, OOAD; DataWareHouse, BI

Ưu tiên ứng viên Hiểu biết về hệ điều hành Windows/Unix/Linux

Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc