Quản lý đào tạo

Mã tuyển dụng: 25960

BAOVIET Bank - HO

Mức lương: 5 đến 7 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 2018-11-30

Tỉnh thành: Hà Nội /

Số lượng: 1 nhân viên

Kinh nghiệm: 5 năm

Vị trí: Hành chính

Mô tả công việc

Thiết kế và xây dựng nguồn tài liệu đào tạo;

Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo cho CBNV trên toàn hệ thống BAOVIET BANK;

Tiến hành nghiên cứu nhu cầu đào tạo trên toàn hệ thống và xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị;

Kết hợp với bộ phận Nhân sự để xây dựng các chương trình đào tạo chức danh, đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ tân tuyển phù hợp với định hướng/chiến lược phát triển con người của ngân hàng tại từng thời điểm;

Xây dựng chính sách đào tạo và các văn bản hướng dẫn;

Xây dựng chương trình Đào tạo “Giảng viên nội bộ” cho một số nghiệp vụ cụ thể và cho cán bộ Chi nhánh; Tuyển chọn và bồi dưỡng các kỹ năng giảng dạy cần thiết đội ngũ cán bộ chuyên gia đào tạo nội bộ;

Quản lý các chương trình đào tạo cho ngân hàng và các đơn vị kinh doanh;

Cập nhật các xu thế và kỹ thuật liên quan tới hoạt động đào tạo và e-learning triển khai tại các Ngân hàng thương mại;

Giám sát việc triển khai các chương trình/khóa đào tạo đã được xây dựng/phê duyệt và trình Trưởng phòng Đào tạo các chương trình phát sinh ngoài kế hoạch.

Xây dựng chương trình phát triển nhân lực tại ngân hàng:

Kết nối các chương trình đào tạo được cấp chứng chỉ với lộ trình phát triển của CBNV;

Xây dựng văn hoá học tập trong toàn hệ thống;

Xây dựng lộ trình công danh và phát triển các kỹ năng cho các vị trí trong ngân hàng.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng Đào tạo.

Tham gia soạn thảo quy trình, quy định liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ.

Tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ liên quan.

Thực hiện các hạng mục công việc khác của theo sự phân công của Trưởng phòng Đào tạo.

Yêu cầu công việc
Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc

Công việc tương tự