Chuyên viên siêu dữ liệu

Mã tuyển dụng: 26130

ACB - HO

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2018-11-30

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh /

Số lượng: 1 nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Vị trí: Công nghệ thông tin

Mô tả công việc

Tạo dựng và quản lý các phiên thảo luận và làm việc về Metadata ở mức khái niệm

Dẫn đầu nổ lực về mặt kỹ thuật để cấu hình và tùy chỉnh kho dữ liệu Metadata

Tổ chức thực hiện việc tìm hiểu dữ liệu logic của các kho dữ liệu lõi và hiện đại, các lớp tích hợp, các mô hình phân tích v.v…

Thiết lập các tiêu chuẩn và chính sách quản lý dữ liệu tham chiếu

Quản lý tài nguyên để nắm bắt và phân loại, xác định và truyền đạt kết quả đầu ra của các hoạt động tìm kiếm và thu thập Metadata

Thiết kế, quản lý và triển khai mô hình Meta

Quản lý kho dữ liệu Meta và các công cụ liên quan

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp từ Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc kết hợp cả học vấn lẫn kinh nghiệm tương đương

Trên 2 năm về lĩnh vực phân tích dữ liệu/ Quản trị dữ liệu/ Kiểm toán CNTT/ Quản lý Metadata

Trên 1 năm kinh nghiệm về dịch vụ tài chính

Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc