Chuyên viên quản lý nợ thẻ

Mã tuyển dụng: 26140

ACB - HO

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2018-11-30

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh /

Số lượng: 5 nhân viên

Kinh nghiệm: 0 năm

Vị trí: Thẻ

Mô tả công việc

Theo dõi & thực hiện xử lý nợ thẻ tín dụng tại Trung tâm Thẻ (TTT):

Thực hiện công tác nhắc và thúc nợ thẻ tín dụng của TTT.

Phân tích, đánh giá & đề xuất hướng xử lý cho cấp quản lý về xử lý nợ quá hạn (NQH) thẻ tín dụng của TTT.

Phối hợp Phòng quản lý nợ trong công tác xử lý NQH thẻ tín dụng của TTT.

Phối hợp & hướng dẫn Kênh Phân Phối trong quản lý nợ thẻ tín dụng tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch (Đơn vị) toàn hệ thống theo phân công:

Hỗ trợ các Đơn vị toàn hệ thống trong công tác nhắc và thúc nợ thẻ tín dụng của các Đơn vị.

Hướng dẫn & phối hợp với các Đơn vị trong xử lý NQH thẻ tín dụng

Đảm bảo các Đơn vị quản lý & xử lý NQH theo quy định

Hỗ trợ các Đơn vị trong công tác quản lý thấu chi thẻ trả trước/ Thẻ ghi nợ:

Thực hiện nhắc thúc nợ thấu chi thẻ trả trước/ thẻ ghi nợ của toàn hệ thống

Phối hợp các Đơn vị có liên quan nhằm thực hiện công việc hiệu quả

Thực hiện báo cáo công tác xử lý nợ thẻ tín dụng, thấu chi thẻ trả trước/thẻ ghi nợ do Trưởng Bộ phận yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất

Tham gia các chương trình/ dự án của Trung Tâm Thẻ khi được phân công

Yêu cầu công việc

1. Trình độ Học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

Có kiến thức về: Sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng – đặc biệt về sản phẩm Thẻ

Hành vi tiêu dùng của khách hàng

Kiến thức tổng hợp về kinh tế

3. Các Kỹ Năng

Tiếng Anh trình độ B

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề, tư duy logic.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao

4. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

Tính kỷ luật

Trung thực

Tác phong nhanh nhẹn lịch sự

Chủ động trong việc tổ chức

Nhân dáng và phong cách phù hợp

Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ

 Bảo hiểm

 Du Lịch

 Phụ cấp

 Đồng phục

 Thưởng

 Chăm sóc sức khỏe

 Đào tạo

 Tăng lương

 Công tác phí

 Phụ cấp thâm niên

 Chế độ nghỉ phép

Môi trường làm việc