Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Mã tuyển dụng: 28139

VIB - Ngân hàng Quốc tế

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2019-02-28

Tỉnh thành: Hà Nội / TP. Hồ Chí Minh /

Số lượng: 5 nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Vị trí: Vị trí khác

Mô tả công việc
 • Hỗ trợ Quản lý khách hàng thu thập, hoàn thiện và trình ký các hồ sơ tín dụng lên cấp thẩm quyền theo quy định của VIB;

 • Thực hiện thẩm định hồ sơ tín dụng và có ý kiến độc lập đối với các khoản đề xuất cấp tín dụng với cấp phê duyệt theo phân quyền và quy định của VIB và Pháp luật;

 • Kiểm tra và nhắc nhở Quản lý khách hàng hàng ngày về việc liên hệ với khách hàng, nhắc nợ tới hạn và quản lý dư nợ tại chi nhánh;

 • Thực hiện các công việc hành chính bao gồm nhưng không giới hạn:  lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ;

 • Kiểm soát rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động, đảm bảo chi nhánh tăng trưởng an toàn và bền vững;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.


Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Cử nhân. Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính;
 • Tối thiểu  1 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 1 năm (đối với Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ; hoặc tối thiểu 2 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 1 năm (đối với Chuyên viên) trong lĩnh vực tái thẩm định tín dụng;
 • Hiểu biết về lĩnh vực dịch vụ khách hàng;
 • Nắm rõ mục tiêu chiến lược Ngân hàng bán lẻ, mô hình và hoạt động kinh doanh tại chi nhánh;
 • Kỹ năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt;
 • Kỹ năng tổ chức công việc tốt, cẩn thận, chi tiết;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tạo dựng quan hệ tốt; 
 • Tiếng Anh tốt (kỹ năng nói và viết).
Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc
 • test

        Ngày đăng: 2019-02-02       Hạn nộp HS: 09/08/2019

  Ngân hàng,

  3 đến 5 triệu