Thực tập sinh tiềm năng

Mã tuyển dụng: 28200

TechcomBank - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2019-02-28

Tỉnh thành: Toàn Quốc /

Số lượng: nhân viên

Kinh nghiệm: 0 năm

Vị trí: Vị trí khác

Mô tả công việc

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ cán bộ QHKH tại chi nhánh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của NHCT cho khách hàng (lưu ý: chi nhánh không được để thực tập viên tư vấn khách hàng mà không có cán bộ QHKH của chi nhánh đi cùng).

Tham gia cùng cán bộ QHKH gặp gỡ trực tiếp khách hàng để thu thập thông tin, số liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của khách hàng phục vụ công tác thẩm định;


Hỗ trợ phân tích, thẩm định

Lập tờ trình thẩm định sơ bộ về khách hàng gửi cán bộ QHKH rà soát trước khi trình Ban lãnh đạo chi nhánh;

Hỗ trợ thẩm định, đánh giá tài sản bảo đảm; hỗ trợ kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn vay của khách hàng;


Hỗ trợ tác nghiệp

Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, đơn đăng ký GDBĐ;

Hỗ trợ nhận, kiểm tra các hồ sơ liên quan của khách hàng về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại.

Yêu cầu công việc

Thực tập viên nghiên cứu kỹ, nắm bắt các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của NHCT, quy định tín dụng chung trước khi tham gia hỗ trợ bán hàng, thẩm định khách hàng.

Cán bộ hướng dẫn có trách nhiệm rà soát cẩn thận các tờ trình/văn bản/các mảng công việc thực tập viên được giao thực hiện trước khi trình lên các cấp cao hơn.

Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc