Chuyên viên Tài chính kế toán

Mã tuyển dụng: 28476

PGBank - Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2019-03-15

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh /

Số lượng: nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Vị trí: Kiểm toán

Mô tả công việc

1. Kế toán tài chính.

• Giám sát chi phí và hạch toán kế toán chi phí quản lý kinh doanh: Thực hiện giám sát chi phí quản lý của chi nhánh, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán chi phí hoạt động tại chi nhánh và các phòng giao dịch theo quy chế tài chính của PG Bank.

• Tổ chức quản lý và hạch tóan kế toán TSCĐ và CCLĐ và các tài sản khác tại chi nhánh theo các quy định, quy trình của ngân hàng và hướng dẫn của TCKT Hội sở.

• Thực hiện công tác giám sát mua sắm hàng hóa và dịch vụ tại chi nhánh theo đúng quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ và các quy định nội bộ khác của ngân hàng.

Điểm neo• Thực hiện công tác kế toán thuế của Chi nhánh: Kê khai và nộp thuế GTGT, thuế môn bài, kiểm soát việc in giấy báo nợ kiêm hóa đơn GTGT và các công tác thuế liên quan khác tại chi nhánh.

• Định kỳ hàng tháng, quý và năm lập các báo cáo thống kê, kế toán và hoạt động (tổng hợp và chi tiết) liên quan đến hoạt động ngân hàng gửi Chi nhánh ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh thành nơi chi nhánh đặt trụ sở.

2. Hậu kiểm.

• Thực hiện công tác hậu kiểm chứng từ các phần hành nghiệp vụ tại Chi nhánh theo hướng dẫn thực hiện tại Qui trình hậu kiểm và Sổ tay hậu kiểm. Giám sát, đôn đốc, yêu cầu các phòng ban, bộ phận có liên quan của Chi nhánh điều chỉnh các sai sót.

• Kiểm tra, đối chiếu các số liệu Báo cáo cân đối kế toán của Chi nhánh và các PGD nhằm phát hiện những sai sót về hạch toán, kiểm tra, kiểm soát số dư từng loại tài khoản. Thực hiện, phối hợp hoặc yêu cầu các phòng ban liên quan tại chi nhánh chỉnh sửa khi có các sai sót.

• Thực hiện công tác quản lý và giám sát việc lưu trữ chứng từ kế toán của Chi nhánh theo quy định của Luật kế toán, quy định chuyên ngành của Ngân hàng nhà nước và của PG Bank.

3. Kế toán quản trị.

• Thực hiện phân tích và thuyết minh kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng năm của chi nhánh theo kết quả tổng hợp của TCKT Hội sở (1 page Report).

• Giám sát chi phí, doanh thu của các PGD và toàn chi nhánh, đảm bảo chính xác, trung thực và tuân thủ, trên cơ sở đó có thể đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị, kinh doanh của đơn vị.

• Báo cáo ngay cho Giám đốc Tài chính và Giám đốc chi nhánh về những điểm bất thường, sai sót nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc những trở ngại hay cản trở (nếu có) mà sẽ ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu công việc

• Có trình độ đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng.

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm công tác TCKT hoặc kiểm soát viên hoặc kiểm toán nội bộ hoặc hỗ trợ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại, trong đó ưu tiên kinh nghiệm về hậu kiểm

• Thông thạo tin học văn phòng, các chương trình ứng dụng liên quan đến công tác kế toán.

• Có trình độ và kiến thức về luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, cơ chế, quy chế, quy trình, quy định của nhà nước; hiểu biết về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

• Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

• Tư duy, phẩm chất cá nhân: Logic, chính xác, có tính phân tích.

• Phẩm chất: Cẩn mật, trung thực, khách quan.

Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc

Công việc tương tự