• Danh sách

  Chuyên viên quan hệ khách hàng

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nam Định, Bắc Ninh Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước,...

 • Danh sách

  Giao dịch viên

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nam Định, Bắc Ninh Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước,...

 • Danh sách

  Chuyên viên tín dụng

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC: TP. Hồ Chí Minh Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ gửi...

 • Danh sách

  Chuyên viên Xây dựng Mô hình Rủi ro Tín Dụng

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC: TP. Hồ Chí Minh Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ gửi...

 • Danh sách

  Kiểm toán viên

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC: TP. Hồ Chí Minh Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ gửi...

 • Danh sách

  Chuyên viên quản lí chất lượng hệ thống

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC: Hà Nội Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ gửi hồ sơ::...

 • Danh sách

  Chuyên viên chăm sóc khách hàng

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC: Hà Nội Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ gửi hồ sơ::...

 • Danh sách

  Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh, Hà Nội Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ...

 • Danh sách

  Hỗ trợ tín dụng

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh, Hà Nội Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ...

 • Danh sách

  Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

  Đăng 2 ngày trước NỔI BẬT

  NƠI LÀM VIỆC Hồ Chí Minh, Hà Nội Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng Địa chỉ...