Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Kiểm soát nội bộ NHBL

Application deadline date has been passed for this Job.
VIB
  • Ngày đăng 21 Tháng Tám, 2020
  • Ứng tuyển 0
  • Hiển thị 70
Tổng quan công việc

NƠI LÀM VIỆC
Hồ Chí Minh
Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn
Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng
Địa chỉ gửi hồ sơ:: hr@bankwork.com.vn
Ngành nghề: Ngân hàng
Ngày hết hạn: 05/09/2020

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường…) từ góc độ Line 1 thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, báo cáo/ đánh giá định kỳ/đột xuất, từ đó nhận diện được các tiềm ẩn rủi ro để đưa ra các cảnh báo và phương án xử lý/ phòng ngừa phù hợp, kịp thời, đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động một cách hiệu quả.

Trách nhiệm:

Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tính tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng và dịch vụ Khách hàng đối với hoạt động tại các ĐVKD trực thuộc Khối NHBL theo kế hoạch và yêu cầu của cấp có thẩm quyền;
Giám sát, cảnh báo các nguy cơ, rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các ĐVKD và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro;
Đôn đốc, giám sát thực hiện việc chỉnh sửa sau thanh kiểm tra của thanh tra NHNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, giám sát tuân thủ và RB IC;
Tham gia xây dựng/ góp ý các quy định, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm của Khối NHBL; Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy trình nghiệp vụ, sản phẩm để nâng cao chất lượng kiểm soát và quản trị rủi ro;
Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu:

Tốt nghiệp Cử nhân. Chuyên ngành: Tài chính & Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Tối thiểu kinh nghiệm 5 năm về kiểm soát tuân thủ nội bộ /kiểm toán NHBL tại các tổ chức tài chính danh tiếng;
Am hiểu về thị trường KHCN, nhu cầu khách hàng, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, chính sách và quy định ngân hàng, hệ thống hoạt động ngân hàng;
Kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh của Khối NHBL;
Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả & kỹ năng giải quyết vấn đề;
Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ tốt;
Thành thạo tiếng Anh.

Chi tiết Công việc
Danh sách Không trả tiền cho bất cứ ai để kiểm tra đơn xin việc hoặc phỏng vấn.