Chuyên viên Phân tích Kinh tế & Thị trường tài chính – Khối Tài chính kế hoạch

TechcomBank
 • Ngày đăng 17 Tháng Chín, 2020
 • Apply Before: 17 Tháng Mười Hai, 2020
 • Ứng tuyển 0
 • Hiển thị 23
Tổng quan công việc

Hỗ trợ và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ phân tích, dự báo:

 1. Chuyên viên Phân tích vĩ mô và thị trường tài chính:
 • Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô:
 • Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu kinh tế vĩ mô bên ngoài  và trong nước
 • Đánh giá những thay đổi của kinh tế vĩ mô bên ngoài và tác động đến Việt Nam
 • Cập nhật, đánh giá các thay đổi chính sách trong nước tác động đến tổng thể kinh tế vĩ mô Việt Nam, đến từng nhóm ngân hàng, doanh nghiệp, hoặc khách hàng của Ngân hàng
 • Phân tích, dự báo diễn biến vĩ mô trong nước để hỗ trợ việc hoạch định chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng
 • Phân tích dự báo thị trường tài chính:
 • Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thị trường tài chính thế giới và trong nước
 • Đánh giá những thay đổi của thị trường tài chính thế giới hoặc tiềm ẩn khả năng xảy ra thay đổi, qua đó tác động đến thị trường tài chính trong nước
 • Đánh giá biến động và xu hướng thị trường tài chính trong nước  trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách của Việt Nam và diễn biến thị trường bên ngoài
 • Đưa ra phân tích, dự báo về các biến số thị trường tài chính (lãi suất, tỷ giá, lợi suất trái phiếu chính phủ, .v.v) và đề xuất kinh doanh, quản trị rủi ro của Ngân hàng

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về Tài chính, Kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan.

– Hiểu về sản phẩm nghiệp vụ thị trường tài chính

– Tiếng Anh tốt

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm phân tích kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính

Cách thức ứng tuyển:
Đăng kí tài khoản tại http://bankwork.com.vn/dang-ky/ rồi gửi CV cho bộ phận tuyển dụng qua email: hr@bankwork.com.vn

Chi tiết Công việc
Danh sách Không trả tiền cho bất cứ ai để kiểm tra đơn xin việc hoặc phỏng vấn.