Chuyên viên quản lí chất lượng hệ thống

Application deadline date has been passed for this Job.
MSB
  • Ngày đăng 13 Tháng Tám, 2020
  • Ứng tuyển 0
  • Hiển thị 52
Tổng quan công việc

NƠI LÀM VIỆC:
Hà Nội
Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn
Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng
Địa chỉ gửi hồ sơ:: hr@bankwork.com.vn
Ngành nghề: Ngân hàng
Ngày hết hạn: 02/09/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Triển khai các mô hình, hệ thống, phương pháp và các tiêu chuẩn liên quan đến Quản lý chất lượng hệ thống trên toàn ngân hàng theo sự phân công của Giám đốc Quản lý chất lượng hệ thống.

2. Triển khai các dự án cải tiến về nâng cao năng suất – chất lượng của hệ thống vận hành nội bộ tại MSB.

3.Triển khai các chương trình thúc đẩy cải tiến, tinh gọn toàn diện các lĩnh vực hoạt động của tổ chức (chương trình cải tiến liên tục – Kaizen).

4. Theo dõi giám sát việc triển khai các dự án, sáng kiến đảm bảo đúng quy định/quy trình quản lý dự án. Tổ chức lưu trữ hồ sơ tài liệu của toàn bộ các dự án trong Ngân hàng đảm bảo không thất lạc hồ sơ tài liệu/thông tin. Đánh giá hiệu quả của các dự án sau triển khai.

5. Tổ chức truyền thông, đào tạo cho CBNV về nội dung liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, các lý thuyết chung về hoạt động chất lượng tại MSB. Tổ chức đào tạo các phương pháp, công cụ quản lý & cải tiến năng suất chất lượng cho CBNV toàn Ngân hàng.

6. Xây dựng các văn bản tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng hệ thống, cải tiến quy trình, dự án cải tiến và quản lý dự án.

7. Duy trì và làn tỏa văn hóa liên tục cải tiến chất lượng & năng suất tại MSB.

8. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Quản lý chất lượng hệ thống.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Trình độ:

Đại học chuyên ngành Quản lý chất lượng, Quản trị Kinh doanh của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
TOEIC: 450-650 hoặc tương đương.
Có Chứng chỉ đánh giá viên trưởng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 hoặc Lean Six Sigma Black/Green Belt, hoặc các chứng chỉ tương đương.
Tin học văn phòng: trình độ C hoặc tương đương.
2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng hoặc tối thiểu 04 năm kinh nghiệm chuyên sâu về cải tiến
Triển khai thành công tối thiểu 05 dự án cải tiến năng suất – chất lượng quy mô từ cấp Khối/ Trung tâm trở lên.
(Thiết lập & triển khai SLA cho toàn ngân hàng, hoặc Bộ chỉ số vận hành/chất lượng áp dụng cho cấp Trung tâm trở lên cũng được coi là 1 dự án).

Chi tiết Công việc
Danh sách Không trả tiền cho bất cứ ai để kiểm tra đơn xin việc hoặc phỏng vấn.