CV/CVC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG WHOLESALE – KHỐI THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT

Application deadline date has been passed for this Job.
SCB
  • Ngày đăng 21 Tháng Tám, 2020
  • Ứng tuyển 1
  • Hiển thị 69
Tổng quan công việc

NƠI LÀM VIỆC
Hồ Chí Minh
Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn
Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng
Địa chỉ gửi hồ sơ:: hr@bankwork.com.vn
Ngành nghề: Ngân hàng
Ngày hết hạn: 10/09/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện công tác thẩm định tín dụng/tái thẩm định tín dụng nhằm đảm bảo việc thẩm định hồ sơ Khách hàng Wholesale đúng theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Ngân hàng theo từng thời kỳ.
Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ tín dụng liên quan Khách hàng Wholesale.
Thực hiện tái thẩm định các hồ sơ tín dụng vượt quyền phán quyết của các Đơn vị theo phân quyền phán quyết của Phòng Thẩm định Khách hàng Wholesale.
Thực hiện tái thẩm định các hồ sơ tín dụng, các hồ sơ khác liên quan đến hoạt động cấp tín dụng trong từng thời kỳ.
Hoàn thiện nội dung tái thẩm định tín dụng của Đơn vị để đảm bảo chất lượng thẩm định tín dụng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Dự án…
Am hiểu và có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Dự án…
Am hiểu về hoạt động thẩm định hồ sơ tín dụng trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.
Am hiểu luật pháp liên quan đến lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Bất động sản, Dự án…
Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.

Chi tiết Công việc
Danh sách Không trả tiền cho bất cứ ai để kiểm tra đơn xin việc hoặc phỏng vấn.