Kiểm toán viên

Application deadline date has been passed for this Job.
OCB
  • Ngày đăng 13 Tháng Tám, 2020
  • Ứng tuyển 0
  • Hiển thị 57
Tổng quan công việc

NƠI LÀM VIỆC:
TP. Hồ Chí Minh
Mức Lương: Cạnh Tranh – Hấp Dẫn
Chế độ đãi ngộ:: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng
Địa chỉ gửi hồ sơ:: hr@bankwork.com.vn
Ngành nghề: Ngân hàng
Ngày hết hạn: 31/08/2020

Mô Tả Công Việc
– Thực hiện kế hoạch kiểm toán định kỳ, đột xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu;
– Quản lý, giám sát hoạt động của Đoàn/Nhóm Kiểm toán nội bộ (KTNB) được phân công phụ trách
– Báo cáo các vấn đề trọng yếu phát hiện trong quá trình kiểm toán và khuyến nghị các BP nghiệp vụ, Đơn vị có liên quan tuân thủ/khắc phục, xử lý.
– Hỗ trợ Trưởng KTNB trong việc đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc, các cá nhân, bộ phận
– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng KTNB

Yêu Cầu Công Việc
a. Bằng cấp
– Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính/Kế toán/ Kiểm toán/ Luật
– Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên môn về nghiệp vụ Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán nội bộ (ví dụ: CPA, CIA, ACCA)
b. Kinh nghiệm & Kiến thức
– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành Ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán
– Có hiểu biết về các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng hoặc có kinh nghiệm tương tự
– Có kiến thức chung và có khả năng cập nhật về các quy định pháp luật và các quy trình, chính sách, thủ tục làm việc liên quan đến ngân hàng, hoặc có kinh nghiệm tương tự
– Hiểu biết và vận dụng được các nguyên tắc và phương pháp KTNB hoặc có kinh nghiệm tương tự.
– Có kiến thức về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hoặc có kinh nghiệm tương tự
– Có kiến thức và kinh nghiệm ghi nhận và phân tích quy trình kinh doanh;
– Có khả năng đào tạo, truyền đạt kiến thức cho người khác
c. Tố chất cá nhân
– Thích tìm hiểu và phân tích quy trình về mặt rủi ro và kiểm soát
– Kỹ năng phân tích, diễn giải và tổng hợp tốt;
– Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian tốt
– Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
– Có khả năng trình bày các vấn đề bằng nhiều phương tiện (ví dụ: thuyết trình, văn bản, thảo luận)
d. Các kỹ năng khác hoặc thông tin liên quan
– Sử dụng thành thạo MS Office
– Sẵn sàng đi công tác ngoài địa bàn Hồ Chí Minh tối thiểu 20% thời gian làm việc

Chi tiết Công việc
Danh sách Không trả tiền cho bất cứ ai để kiểm tra đơn xin việc hoặc phỏng vấn.