Trưởng phòng Phân tích Đầu tư

ABF
  • Ngày đăng 17 Tháng Chín, 2020
  • Apply Before: 17 Tháng Mười Hai, 2020
  • Ứng tuyển 0
  • Hiển thị 152
Tổng quan công việc

Nơi làm việc: Văn phòng: Tầng 12, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Mô tả công việc:

1. Phân tích công ty và các cơ hội thị trường
2. Theo dõi các khoản đầu tư. Triển khai và giám sát việc tiến hành đầu tư theo chiến lược và kế hoạch đã được phê duyệt của Hội đồng đầu tư
3. Tìm kiếm, đề xuất phương án, giải pháp đầu tư có hiệu quả trình lãnh đạo
4. Xây dựng các sản phẩm đầu tư. Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư và theo dõi sau đầu tư
5. Tìm kiếm, thẩm định và đề xuất các cơ hội đầu tư phù hợp với tiêu chí đầu tư của các quỹ do ABF quản lý
6. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và thực hiện các báo cáo đánh giá, phân tích về ngành theo yêu cầu
7. Thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư
8. Giúp các Trưởng phòng đầu tư/ Trưởng phòng quản lý danh mục trong việc xây dựng các danh mục đầu tư chi tiết
9. Giám sát và đảm bảo chất lượng các báo cáo phân tích, Báo cáo đề xuất đầu tư của các chuyên viên phân tích đầu tư
10. Quản lý và đào tạo các chuyên viên phân tích đầu tư
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và lãnh đạo Công ty

Cách thức ứng tuyển:
Đăng kí tài khoản tại http://bankwork.com.vn/dang-ky/ rồi gửi CV cho bộ phận tuyển dụng qua email: hr@bankwork.com.vn

Chi tiết Công việc
Danh sách Không trả tiền cho bất cứ ai để kiểm tra đơn xin việc hoặc phỏng vấn.