fbpx

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME-Toàn hệ thống

MBBank - Ngân hàng quân đội

An Giang       Ngày đăng: 14/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

NCB - Ngân hàng Quốc Dân

Bắc Giang       Ngày đăng: 31/10/2018       Hạn nộp HS: 24/11/2018

5 đến 7 triệu