fbpx

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Bình Định       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 08/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giao dịch viên

MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Bình Dương       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 15/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

An Giang       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giao dịch viên

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giao dịch viên

VIB - Ngân hàng Quốc tế

Bình Định       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME-Toàn hệ thống

MBBank - Ngân hàng quân đội

An Giang       Ngày đăng: 14/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

VPBank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

An Giang       Ngày đăng: 14/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu