fbpx

Chuyên dịch vụ khách hàng

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Bạc Liêu       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

7 đến 10 triệu

Giám Đốc PGD

DongABank - Ngân Hàng TMCP Đông Á

Bình Phước       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

10 đến 15 triệu

Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Bình Phước       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giao Dịch Viên

HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Bình Dương       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 15/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME-Toàn hệ thống

MBBank - Ngân hàng quân đội

An Giang       Ngày đăng: 14/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp

HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Bình Dương       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Bình Dương       Ngày đăng: 02/10/2018       Hạn nộp HS: 20/10/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu