fbpx

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

PVcomBank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Bắc Ninh       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

DAB - Ngân hàng TMCP Đông Á

Đà Nẵng       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên tín dụng

KienLongBank - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Nhân viên Quản lý đào tạo

DAB - Ngân hàng TMCP Đông Á

Đà Nẵng       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu

Giao dịch viên

DAB - Ngân hàng TMCP Đông Á

Đà Nẵng       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

DAB - Ngân hàng TMCP Đông Á

Đà Nẵng       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

DAB - Ngân hàng TMCP Đông Á

Đà Nẵng       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 10/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận